Specielle vilkår

Hvis du ønsker at søge en bolig under specielle vilkår og ønsker at blive opprioriteret skal du
fremsende dokumentation for dine specielle behov. Dokumentationen skal som udgangspunkt være
udfærdiget af en læge, men det kan også være af en psykolog eller socialrådgiver.
 
Vi opprioriterer generelt ikke ret mange ansøgere og vi har derfor meget strenge krav for at kunne
blive opprioriteret. Bemærk at vi afviser ansøgninger omkring opprioritering fra personer med f.eks.
støv allergi.
 
Hvad skal der stå i min lægeerklæring?
I din lægeerklæring til os er det vigtigt at det fremgår specifikt hvilke typer af boliger du kan søge,
og ikke kan søge, og det er vigtigt at det fremgår hvorfor der er specifikke typer af boliger du ikke
kan søge.
 
Jo mere specifik din lægeerklæring er, jo større er sandsynligheden for at du bliver opprioritere til
gruppe B. Som et eksempel er det tilstrækkeligt specifikt, hvis det fremgår af lægeerklæringen at du
maksimalt kan bo 5 km fra universitetet på grund af vanskeligheder med transport, men ikke
tilstrækkeligt hvis det fremgår af lægeerklæringen at du ikke må bo ”langt” fra universitetet.

Det er ydermere vigtigt at din lægeerklæring er realistisk og åbner op for en vis mængde af boliger,
og derfor godtager vi som udgangspunkt ikke hvis der kun er et enkelt kollegie eller et meget lille
udsnit af boliger du kan søge.
 
Hvilke boliger skal jeg søge hvis jeg skal opprioriteres?
Hvis vi skal godkende en ansøgning omkring opprioritering er det altid et krav at man som ansøger
skal søge alle de boliger der kan opfylde dine lægedokumenterede krav til en bolig. Det vil sige, at
hvis det fx fremgår af lægeerklæringen at du ikke kan dele køkken og bad, så kræver vi at du søger
alle andre boliger med eget køkken og bad.

Vi har fuld forståelse for at du kan have personlige præferencer udover det der fremgår af din lægeerklæring, men hvis ikke præferencerne er en del af din lægedokumenterede krav kan vi desværre ikke medtage dem i din gruppe B ansøgning.
 
Må jeg sige nej i gruppe B?
Nej. Ved det første nej til et tilbud bliver du nedprioriteret fra gruppe B til D og du kan ikke genvinde retten til gruppe B herefter.

Hvordan søger jeg om at komme i gruppe B? Hvis du mener at du hører til i gruppe B skal du sende os en ansøgning om at blive opprioriteret til gruppen. I ansøgningen skal du vedhæfte din lægeerklæring eller anden faglige dokumentation og medsende dit ansøgernummer. Du kan sende din ansøgning til: info@studiebolig-odense.dk