Persondatapolitik for ansøgere

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om studiebolig.

 
 1. Indledning
  1. Som opnoteret på vores venteliste behandler studiebolig-odense.dk (herefter "Boligorganisationerne") en række oplysninger om dig elektronisk. Som dataansvarlige er vi forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er mv. Dette kan du læse om i det følgende.

 1. Formål med behandlingen
  1. Når du opnoterer dig på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.
 
 1. De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.
 
 
 1. Personoplysninger og behandlingsgrundlag
  1. Som led i opnoteringen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige behov eller ønsker.
 
 1. Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og dine boligpreferencer, således at vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder relateret til din boligsøgning.
 
 1. Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på vores venteliste. Vi kan behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en forpligtelse, som fastsat i anden lovgivning mv. eller forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i almen lejeloven vedrørende ungdomsboliger.
 
 
 
 1. Sletning
  1. Du kan til enhver tid via hjemmesiden www.studiebolig-odense.dk slette din ansøgning om bolig. Fysisk sletning gennemføres efter et år af hensyn til overholdelse af princippet for tildeling af boliger efter ventelisten.
 
 1. Information om dine rettigheder mv.
  1. Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.
 
 1. Du har i den forbindelse ret til at:
 
 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
 
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
 
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
 
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
 
 • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
 
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).
 
 1. Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.
 
 1. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
 
 1. Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).
 

 
 1. Kontaktoplysninger
  1. For at kontakte studiebolig-odense.dk skal du benytte den kontaktformular, der ligger på www.studiebolig-odense.dk.
 
 1. Hvis du ikke har mulighed for at benytte kontaktformularen som beskrevet herover, kan du kontakte et af boligorganisationerne bag studiebolig-odense.dk Boligorganisationernes kontaktoplysninger er:
 
                
Arbejdernes Boligforening
Rugårdsvej 52
5000 Odense C.
ab@abodense.dk
 
Boligforeningen Kristiansdal
Valmuemarken 27
5260 Odense S
info@kristiansdal.dk
CIVICA
Carl Nielsens Kvarter 14
5000 Odense C
civica@civica.dk
Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense
fab@fabbo.dk
 
Kollegieboligselskabet
Cortex Park 18A
5230 Odense M
kbs@kollegieboligselskabet.dk
 
Odense Boligselskab:
Albanigade 44
5000 Odense C
mail@odenseboligselskab.dk
 
 1. Datatilsynets kontaktoplysninger er:
 
                 Datatilsynet
                 Borgergade 28, 5
                 1300 København K
                 Tlf. 33193200
                 E-mail: dt@datatilsynet.dk
 
 
 
24. maj 2018