Tilbud

Hvor besvares tilbud?
Tilbud skal besvares ved at logge ind på din ansøgning. Under ”Boligtilbud” kan du besvare de enkelte boligtilbud.
 
Hvordan besvares tilbud?
Man siger ja til et tilbud ved at angive en prioritet til højre for ja’et – dvs. man sætter et tal.
Man siger nej til et tilbud ved at klikke i det runde felt til venstre for nej’et.
Vi anbefaler, at du logger af og logger på igen så snart du har svaret på et tilbud. På den måde kan du dobbelttjekke, at du har fået svaret korrekt på tilbuddet. 

Prioritering af ja svar
Det er kun muligt at prioritere inden for det samme boligselskab og inden for samme svardato, hvilket betyder man kan komme ud for at skulle give samme prioritet til flere tilbud fra forskellige boligselskaber.
Hvis man siger ja til et tilbud siger man også ja til at modtage en kontrakt/acceptbrev og når disse fremsendes deaktiveres ens ansøgning automatisk. Det er derfor vigtigt man kun siger ja til boliger man ønsker at flytte ind i.
 
Antal tilbud
Hvis man er placeret i gruppe C (se mere her omkring grupperne) må man ikke have mere end 2 aktive tilbud ad gangen. Dette betyder, at hvis du har 2 tilbud liggende hvor svarfristen ikke er overskredet, så vil du ikke få nye tilbud førend disse er udløbet.
 
Har jeg fået boligen?
Hvis man ikke har modtaget en kontrakt eller et acceptbrev indenfor for de førstkommende hverdage efter et tilbudsudløb kan man forvente boligen er gået til en højere på listen. Hvis man bliver tildelt en bolig vil man kunne se dette under ”Boligtilbud” og så står det til højre for et tilbud hvis en kontrakt er tildelt.
Systemet har desværre ikke mulighed for at udsende svar til dem som ikke har fået boligen.
 
Svarfrister
Svarfrister på tilbud skal altid overholdes og de kan ikke udsættes. Desuden er det vigtigt, at der svares på alle tilbud rettidigt da ansøgningen ellers deaktiveres.
 
Aktive tilbud og deaktivering
Hvis din ansøgning er blevet deaktiveret, men du stadig har aktive tilbud (svarfrist ikke overskredet endnu), så er disse tilbud selvfølgelig stadig gældende. Du vil dog ikke modtage nye tilbud før du har genaktiveret din ansøgning og bemærk man starter forfra på ventelisten efter en genaktivering.